Gmina Miejska Górka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zdalna Szkoła

Gmina Miejska Górka 3 kwietnia 2020 r. złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach programu „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów dla uczniów.

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie. Gminie Miejska Górka przyznano wnioskowane wsparcie w wysokości 69.996,00 zł na zakup 22 laptopów dla uczniów szkół z naszej gminy. Projekt  zdalna szkoła jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów.

Dzięki udziałowi w projekcie będzie to możliwe także dla najbardziej potrzebujących uczniów, którzy nie mieli takiej możliwości wcześniej ze względu na brak laptopa czy komputera.

Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"

Numer i nazwa działania w ramach Osi Priorytetowej: 1.1 "Wyelmininowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

Nazwa projektu grantowego: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Cel projektu: zakup sprzętu komputerowego, niezbędnego do zdalnej nauki dla uczniów z terenu Gminy Miejska Górka

Okres realizacji projektu: od 21 kwietnia 2020 r. do 21 października 2020 r.

Grupa docelowa projektu: wsparcie uczniów z 4 szkół Gminy Miejska Górka, tj. Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, Zespołu Szkół w Dłoni, Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach

Ilość zakupionego sprzętu: 22 szt. laptopów

Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 69 996, 00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

Artykuły:

Laptopy dla miejskgóreckich uczniów

Dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów miejskogóreckich szkół