Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową Dłoń - Kołaczkow

Okres realizacji: 2018 r. - 2019 r.
Wykonawca: EKO-KAN-GAZ Sp. z o.o.
Karski, ul. Akacjowa 10, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2
Koszt całkowity: 3.402.495,92 zł
Dofinansowanie: 1.507.121,00 zł
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

Artykuły:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach zakończona

Budowa kanalizacji na ostatniej prostej

Kołaczkowice na ostatnim etapie budowy kanalizacji sanitarnej

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Kołaczkowicach