Opublikowano 19 listopada 2018

Apel Pamięci w Kołaczkowicach

Apel Pamięci w Kołaczkowicach  - zdjęcie

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Dłoni, zorganizował na cmentarzu w Kołaczkowicach Apel Pamięci przy Pomniku - Zbiorowej Mogile Powstańców Wielkopolskich i Żołnierzy I Wojny Światowej. Apel rozpoczął się okolicznościowym wierszem recytowanym przez drugoklasistów. Dalszą część uroczystości prowadziła przewodnicząca Samorządu – Emilia Maćkowiak. Uczniowie zapalili znicze i złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów na granitowym pomniku z nazwiskami poległych. Drugą wiązankę położył burmistrz Karol Skrzypczak z sołtysami Dłoni i Kołaczkowic. Ponadto delegacje dzieci zapaliły światełka na grobie posła Marcina Poprawy, na płycie z napisem „Módlmy się za poległych i ofiary wojen” i przy tablicy, upamiętniającej poległego w walkach nad Bzurą Stanisława Gawrona. Na koniec kilka słów do zebranych skierował burmistrz, dziękując za pamięć o tych, którzy przelali krew za Ojczyznę. Nie zabrakło wspólnego odśpiewania hymnu państwowego.