jakość powietrza dofinansowanie
Opublikowano 04 listopada 2020

Aktualne zasady obsługi interesantów - komunikat Burmistrza Miejskiej Górki

Aktualne zasady obsługi interesantów - komunikat Burmistrza Miejskiej Górki - zdjęcie

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, jak i pracownikom tychże instytucji od 5 listopada do odwołania wprowadza się ograniczenia.
W związku z tym nie ma możliwości załatwiania spraw w poszczególnych biurach urzędu. Przy wejściu głównym zostało przygotowane stanowisko obsługi wyposażone w telefon i specjalnie przygotowany spis numerów wewnętrznych do każdego wydziału. Na spisie będą znajdować się także opisy stanowisk, informujące o tym, który pracownik jakimi sprawami się zajmuje. Po telefonicznym zawiadomieniu przez petenta o chęci ewentualnej rozmowy z danym pracownikiem, urzędnik zejdzie do niego na korytarz.
Na stanowisku obsługi może przebywać tylko jedna osoba. Ma ona obowiązek zasłaniać usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą oraz zdezynfekować ręce. Korespondencję można umieszczać w skrzynce na listy przy wejściu głównym (dostęp 24h).

Ze względu na istniejące zagrożenie nadal zachęca się do załatwiania spraw w formie telefonicznej, elektronicznej lub korespondencyjnie - (Urząd Miejski w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, tel. 65 54 74 507, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl, skrytka ePUAP-/urzadmg/skrytka).


Dane kontaktowe:
Burmistrz Miejskiej Górki – tel. 693 390 800, adres e-mail: burmistrz@miejska-gorka.pl

Sekretarz Gminy, Joanna Pląskowska – tel. 721 338 337, adres e-mail: sekretarz@miejska-gorka.pl

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce – informacja telefoniczna 65 54 74 507, adres e-mail: urzad@miejska-gorka.pl, skrytka podawcza ePUAP: /urzadmg/skrytka.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Joanna Sztulpa – tel. 695 636 696
– uzyskanie aktu zgonu,
– załatwienie sprawy związanej z dowodem osobistym

Działalność gospodarcza, Józef Jabłoński – informacja telefoniczna 885 010 578.

Podatki – informacja telefoniczna 65 322 58 33, 885 010 574. Opłatę skarbową należy realizować przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:
BS Wschowa oddział Miejska Górka 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013

Ochrona środowiska, Jacek Stróżyk – informacja telefoniczna 725 939 949.

Planowanie przestrzenne, Jolanta Pieprzyk – informacja telefoniczna 887 913 324.

Gospodarka odpadami, wymiana pieca, Wiesław Wójcicki – informacja telefoniczna 601 565 121.

Wycinka drzew, opieka nad zwierzętami, Magdalena Rosolska – informacja telefoniczna 887 114 117.

Dyspozytor Zakładu Gospodarki Komunalnej, Marek Sobecki – tel. 885 114 113.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Artur Jankowski – informacja telefoniczna 667 110 112, adres e-mail: ops@miejska-gorka.pl

Kierownik Centrum Usług Wspólnych, Maria Antkowiak – informacja telefoniczna 667 056 676, adres e-mail: maria.antkowiak@cuw-mg.pl

/-/ Karol Skrzypczak
Burmistrz Miejskiej Górki